Biến Imou Camera thành Webcam

💥💥👏 Tổng hợp các cách cài đặt & sử dụng phần mềm để biến các mã cam Home IP Wifi - IMOU thành Webcam 👉👉👉 Sử dụng để học/họp trực tuyến. Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng đang sở hữu camera IMOU của Dahua DSS :
1️⃣♦️ Camera IMOU + phần mềm "XSplit" --> Webcam cho Zoom, Sky, Zalo ...
2️⃣♦️ Camera IMOU + phần mềm "AlterCam" --> Webcam cho Zoom, Sky, Zalo ...
3️⃣♦️ Camera IMOU + SmartPSS + "MagicCam" --> Webcam cho Zoom, Sky, Zalo ...
👍👍👉 Các mã camera IMOU phù hợp, sử dụng để thay thế Webcam :
✅ C22EP (Cue 2 - IMOU)
✅ A22EP (Ranger 2 - IMOU)
✅ A26HP (Ranger Pro)
Video hướng dẫn: