Mã camera Dahua để soi tiền ở các khoảng cách khác nhau

Đối với khoảng cách 2m có thể tham khảo các mã analog sau:

- HAC-HDBW3231EP-Z.
- HAC-HDW2241TP-Z-A.
- HAC-HDW1400EMP-A.
Đối với khoảng cách 3m trở lên cần dùng đến mã IP:
- Với khoảng cách 3m có thể sử dụng mã DH-IPC-HDBW2531EP-S-S2.
- Khoảng cách 6m anh nên sử dụng những mã zoom quang như: DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2
Video demo mã DH-IPC-HDBW2531EP-S-S2 :