Đầu ghi hình không xuất được hình ảnh qua VGA/HDMI

I. Hiện trạng:

- Đầu ghi được cắm nguồn và kết nối với màn hình qua cổng VGA / HDMI, màn hình báo không nhận được tín hiệu.
Nút-nguồn-đầu-ghi-camera-an-ninh.jpg

Hình 1: Các cổng kết nối trên đầu ghi DVR

nguyen-nhan-gay-ra-loi-cong-hdmi-tren-dau-ghi-camera.jpgday-vga.png

Hình 2-3: Cáp HDMI (trái) và cáp VGA (phải)

II. Lỗi kiểm tra, khắc phục tại chỗ:

 1. Chế độ mặc định của màn hình:
  • Nguyên nhân: màn hình thường có nhiều chế độ hoạt động (VGA, HDMI, AV...), chế độ mặc định của màn hình khác với chế độ.

  • Kiểm tra và khắc phục::
   • Kiểm tra đầu ghi đang kết nối với màn hình qua cổng nào (VGA hay HDMI).
   • Tìm nút chuyển chế độ trên màn hình và đổi lại cho đúng.
 2. Lỏng / hư hỏng dây kết nối.
  • Nguyên nhân: Dây kết nối bị lỏng, hoặc dây bị hư hỏng.
  • Kiểm tra và khắc phục:
   • Đổi dây mới và kiểm tra.
 3. Sai độ phân giải.
  • Nguyên nhân: Màn hình không hiển thị được Full HD nhưng tín hiệu từ đầu ghi là Full HD --> Màn hình không hiển thị (Báo lỗi No signal - Check Input).
  • Kiểm tra và cách khắc phục: Giảm độ phân giải của tín hiệu từ đầu ghi
   • Phương án 1: Dùng dây AV.
    - Bước 1: Cắm dây AV từ đầu ghi đến màn hình (hình ảnh).
    - Bước 2: Sau khi TV lên hình, dùng chuột mở Menu -> Cài đặt -> Cài đặt chung ->  Độ phân giải.
    - Bước 3: Hạ độ phân giải xuống 1280x720 (720p). Bấm OK.
   • Phương án 2: Dùng laptop và mạng LAN. (Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật)

III. Lỗi gửi bảo hành, sửa chữa:

 1. Hư hỏng cổng VGA / HDMI.
  • Nguyên nhận:
   • Đầu ghi không được nối đất, lâu ngày gây hư hỏng cổng VGA/HDMI.
   • Dây HDMI không đảm bảo chất lượng.
  • Cách khắc phục:
   • Gửi đến nơi bảo hành để sửa chữa, thay thế các cổng trên.
   • Nối đất cho đầu ghi khi lắp đặt, tránh tình trạng hư hỏng.